Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, ο οποίος είναι προσβάσιμος από το www.apoelpartidarios.com, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνος για τη συμφωνία με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρησιμοποίηση Άδειας

Επιτρέπεται η προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των υλικών στον ιστότοπο του APOEL Partidarios για προσωπική, μη εμπορική, προσωρινή προβολή μόνο. Αυτή είναι η χορήγηση αδείας και όχι η μεταβίβαση τίτλου και με αυτήν την άδεια δεν επιτρέπεται:  

  • να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά.
  • χρησιμοποιήστε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή.
  • προσπαθήστε να αναστρέψετε μηχανικά οποιοδήποτε λογισμικό περιέχεται στην ιστοσελίδα του APOEL Partidarios.
  • να αφαιρέσετε τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες ιδιοκτησιακές σημειώσεις από τα υλικά. ή
  • μεταφέροντας τα υλικά σε άλλο πρόσωπο ή “καθρέφτη” τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτό θα επιτρέψει στο APOEL Partidarios να τερματίσει κατά παραβιάσεις οποιουδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς. Κατά τον τερματισμό, το δικαίωμα προβολής θα τερματιστεί και θα πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε είναι τυπωμένα είτε ηλεκτρονικά.

3. Αποποίηση ευθυνών

Όλα τα υλικά στην ιστοσελίδα του APOEL Partidarios παρέχονται «ως έχουν». Το APOEL Partidarios δεν παρέχει καμία εγγύηση, μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, επομένως αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις. Επιπλέον, το APOEL Partidarios δεν προβάλλει παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό του ή σχετικά με τέτοιου είδους υλικά ή οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Η APOEL Partidarios ή οι προμηθευτές της δεν θα λογοδοτούν για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στον ιστότοπο του APOEL Partidarios, ακόμη και αν ο APOEL Partidarios ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτής της ιστοσελίδας έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Ορισμένες αρμοδιότητες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για τυχόν ζημιές, οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις

Τα υλικά που εμφανίζονται στον ιστότοπο του APOEL Partidarios ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Το APOEL Partidarios δεν θα υποσχεθεί ότι κανένα από τα υλικά σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Η APOEL Partidarios μπορεί να αλλάξει τα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η APOEL Partidarios δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. Συνδέσμοι

Το APOEL Partidarios δεν έχει αναθεωρήσει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό του και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η παρουσία οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση από την APOEL Partidarios της ιστοσελίδας. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου είναι ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις όρων χρήσης του ιστότοπου

Η APOEL Partidarios μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης για τον ιστότοπό της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Κυβερνητικός Νόμος

Οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα του APOEL Partidarios διέπεται από τους νόμους της Κύπρου, ανεξάρτητα από τις διατάξεις σύγκρουσης νόμων.